Zespół Obrazowania Optycznego

Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Badania prowadzone w naszej grupie można postrzegać jako doskonałe połączenie fizyki, biologii i chemii. Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania. Doskonałym przykładem takiej metody jest Tomografia Optyczna OCT. Ponadto, wdrażamy innowacyjną metodę usuwania zniekształceń obrazu - STOC (Spatio Temporal Optical Coherence manipulation), która ma potencjał do znacznego zwiększenia jakości obrazowania przez warstwy nieprzezroczyste, takie jak skóra.

Wszystkie te projekty mają na celu dostarczenie ludzkości nowych, nieinwazyjnych technik obrazowania, które sprawią, że nasze życie będzie dłuższe, lepsze i z większym zrozumieniem natury.

POB Adres: ICTER, Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Numer telefonu: +48 607 293 453
Lider Grupy: mwojtkowski@ichf.edu.pl
Koordynator Zespołu: asalamonczyk@ichf.edu.pl

Publikacje