Dr Egidijus Auksorius

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

Rozwijanie systemów OCT o pełnym polu widzenia z domeną Fouriera do obrazowania ludzkiej siatkówki i rogówki in vivo.

Doktor fizyki. Doświadczony w projektowaniu, budowie i zastosowaniu złożonych systemów obrazowania optycznego, takich jak OCT, mikroskopia superrozdzielcza STED i obrazowanie czasu życia fluorescencji.

Obecne zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju systemów pełnopolowej OCT z domeną Fouriera do obrazowania siatkówki i rogówki człowieka in vivo.