dr Sławomir Tomczewski

Tytuł naukowy:

Doktor, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optoretinografia, optyczna koherentna tomografia, interferometria, holografia

Uzyskał tytuł doktora na Politechnice Warszawskiej. W trakcie studiów doktoranckich uczestniczył również w trzech projektach ACTPHAST, w których współpracował z firmami. Dwa z tych projektów były prowadzone z firmą Kongsberg Automotive, a jeden z firmą Difrotec.


Po ukończeniu studiów doktoranckich zdobywał doświadczenie komercyjne pracując w EDC Warsaw (General Electric Aviation) jako Software Engineer. Przed objęciem obecnego stanowiska, pracował jako Holographic System Engineer w Envisics LTD (Milton Keynes, UK).

Obecnie zajmuje się rozwojem metody flicker optoretinography, w której OCT jest wykorzystywana do pomiaru odpowiedzi siatkówki na stymulację okresowymi impulsami światła.