mgr Anna Salamończyk

Tytuł naukowy:

Magister matematyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Certyfikaty: Prince2 , P3O

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Zarządzanie projektami badawczymi w nauce i szkolnictwie wyższym

Magister matematyki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w funkcjonowaniu uczelni publicznych na wszystkich szczeblach organizacji, w tym w zarządzaniu jednostkami wszystkich szczebli.

W trakcie rozwoju zawodowego poszerzała swoją wiedzę na studiach podyplomowych (administracja publiczna, organizacja i zarządzanie dla menedżerów, zarządzanie projektami) oraz kursach. Posiada m.in. certyfikaty Prince2 oraz P3O.

Jej zainteresowania zawodowe związane są z zarządzaniem projektami w nauce i szkolnictwie wyższym.