dr Dawid Borycki

Tytuł naukowy:

Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Stanowisko:

post-doc

Obszary badawcze:

Optyka statystyczna i dyfuzyjna, rozwój oprogramowania, inżynieria biomedyczna

Dr inż. Dawid Borycki specjalizuje się w optyce biomedycznej, optyce statystycznej i inżynierii oprogramowania. Dawid ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (magisterium w 2007 r., doktorat w 2011 r.). W 2022 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest współautorem ponad 25 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach, takich jak Optica, Scientific Reports, Biomedical Express, Optics Express i Optics Letters. Posiada również dwa patenty wydane przez amerykański urząd patentowy. Ponadto opublikował 11 książek i ponad 60 artykułów na temat programowania, technologii chmurowych i uczenia maszynowego.

Dawid ma ponad 14-letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju. Specjalizuje się w dziedzinie inżynierii biomedycznej, w szczególności w obrazowaniu biomedycznym. Realizował projekty naukowe w różnych instytucjach naukowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kalifornijski w Davis, Polska Akademia Nauk). Ponadto pełnił funkcję konsultanta w różnych firmach komercyjnych: Canon, Optopol Technology, Optina Diagnostics.

Jego najwybitniejszym osiągnięciem naukowym jest stworzenie nowych metod optycznych wykorzystujących interferometrię światła. Pierwsza z nich, interferometryczna spektroskopia w bliskiej podczerwieni (iNIRS), służy do nieinwazyjnego wykrywania mózgu. Druga, tomografia optyczna STOC-T służy do ultraszybkiego obrazowania ludzkiej siatkówki w rozdzielczości komórkowej.

W ICTER Dawid opracował algorytmy obliczeniowe dla STOC-T.