dr Piotr Kasprzycki

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optyczna koherentna tomografia czuła na polaryzację, czasowo-rozdzielcza spektroskopia fluorescencyjna

Jestem pracownikiem naukowym w Grupie Optyki Fizycznej i Biofotoniki pod kierownictwem Prof. M. Wojtkowskiego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dołączyłem do tej Grupy w 2019 roku po uzyskaniu stopnia doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuję się w obrazowaniu biomedycznym, w szczególności w polaryzacyjnej koherentnej tomografii optycznej, ilościowej mikroelastografii oraz w czasowo-rozdzielczych pomiarach fluorescencji. Te zaawansowane techniki torują drogę dla przełomowych odkryć w medycynie.