dr Piotr Kasprzycki

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optyczna koherentna tomografia czuła na polaryzację, czasowo-rozdzielcza spektroskopia fluorescencyjna

Zatrudniony na stanowisku post-doc’a, gdzie zajmuje się badaniami z zakresu bioobrazowania w tym projektuje i buduje innowacyjny system optycznej koherentnej tomografii wrażliwej na polaryzację (PS-OCT) oraz bada czasowo-rozdzielcze sygnały fluorescencyjne z ludzkiego oka. 

Stopień doktora Nauk Fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2018.  

W trakcie studiów doktoranckich specjalizował się w czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej fotoaktywnych cząsteczek organicznych oraz w technice skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów.