Doskonalenie badań nad okiem

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-badawczym stworzonym w celu rozwinięcia nowoczesnych technologii wspierających diagnostykę i terapię chorób oczu, pozwalających na szybsze wdrożenie nowych terapii. Współpracujemy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami okulistycznymi w Europie i Ameryce Północnej: Institute of Ophthalmology w University College London, oraz Gavin Herbert Eye Institute na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

Specjalizacja

Dziedziny badawcze: fizyka medyczna, biochemia, inżynieria instrumentalna, nauki farmaceutyczne, oftalmologia, inżynieria biomedyczna, biologia oka.

Aparatura optyczna

Analiza danych elektrofizjologicznych

Biologia strukturalna

Bioinformatyka

Projektowanie urządzeń do obrazowania

Cele strategiczne

ICTER to centrum badania oczu zlokalizowane w mieście Warszawa. Naszą pasją jest oko, które jest ludzkim „oknem do wnętrza mózgu”. Ujawnia ono wiele informacji o stanie pacjenta i jest głównym organem odpowiedzialnym za postrzeganie świata. Badamy ludzkie oko z maksymalną precyzją, z różnych perspektyw naukowych, w ramach pięciu dyscyplin, w skalach od makro do nano.

Profilaktyka i wczesna diagnostyka dążące do

powstrzymania rozwoju chorób oczu.

Opracowywanie metod służących

wprowadzaniu nowych terapii dla oczu.

Współpraca naukowców i biznesu

w dziedzinie Eye Med Tech i medycyny precyzyjnej.

Kluczowe wartości

Nauka w służbie ludzkości

nowe terapie w leczeniu chorób oczu.

Otwartość

pomysłowi i otwarci na świat pracownicy.

Profesjonalizm

dynamiczny, zmotywowany i doskonale wykształcony zespół.

Efektywność

realny wpływ na poprawę zdrowia oczu.

Rzetelność

międzynarodowe uznanie.

Wiarygodność

wysokie standardy etyczne.

Równość

zgodnie z Planem Równości Płci

GEP

Historia sukcesu

Naszym niebywałym sukcesem jako nowo powstałej organizacji jest przekonanie ekspertów i agencji finansujących do naszej wizji translacyjnych badań nad okiem. Zajmujemy się badaniami nad mechanizmami widzenia na poziomie molekularnym, rozwojem nowych wirusowych terapii genowych, wspieranych przez inżynierię i informatykę. Dalsze wsparcie technologiczne zapewniają eksperci w dziedzinie obrazowania optycznego z dużym doświadczeniem w dostarczaniu narzędzi stosowanych w praktyce klinicznej. Wierzymy, że ta unikalna mieszanka nauk podstawowych i stosowanych stanie się żyznym podłożem dla przełomowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu chorób oczu. Przewidujemy, że takie środowisko współpracy ekspertów z różnych dyscyplin zwiększy konkurencyjność naszej działalności badawczej. Postrzegamy nasze centrum jako jednostkę, która może zapewnić bezprecedensowe i unikalne korzyści dla społeczeństwa. Nasze plany rozwoju nauki związanej z oczami zakłada aktywną współpracę z przemysłem, wliczając przemysł farmaceutyczny, najnowocześniejszych technik obrazowania, czy też dostarczania leków.

Nasza Misja

Celem Centrum jest rozwój nowych technologii prowadzących do opracowania nowych metod leczenia oczu w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej, biochemicznej kontroli maszynerii białek, naprawy genetycznej w chorobach dziedzicznych oraz inżynierii tkankowej. Pracujemy również nad rozwojem obrazowania optycznego i najnowocześniejszych technologii robotycznych wspomagających chirurgię oka i dostarczanie leków.

 

Nasza Wizja

Być uznanym na arenie międzynarodowej Centrum Doskonałości Naukowej, z wysoko wykwalifikowaną kadrą i zasobami, pozwalającymi na działania translacyjne na najwyższym światowym poziomie, mające na celu osiągnięcie znaczącego wpływu na zdrowie oka.

Ludzie są dla nas największym atutem

Wierzymy, że za każdą instytucją, która dokonuje przełomu w nauce, stoją niezwykli ludzie: wizjonerzy, ryzykanci, pasjonaci. Dlatego ICTER – naukowe centrum oka z siedzibą w mieście Warszawa – zatrudnia najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, którym zapewniamy optymalne warunki i najnowocześniejszy sprzęt technologiczny do dalszego rozwoju.