Doskonalenie badań nad okiem

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-badawczym stworzonym w celu rozwinięcia nowoczesnych technologii wspierających diagnostykę i terapię chorób oczu, pozwalających na szybsze wdrożenie nowych terapii. Współpracujemy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami okulistycznymi w Europie i Ameryce Północnej: Institute of Ophthalmology w University College London, oraz Gavin Herbert Eye Institute na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

Opis projektu

Projekt został wybrany w konkursie Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Centrum jest częścią Instytutu Chemii Fizycznej PAN. W jego skład wchodzi pięć grup badawczych.

Międzynarodowym partnerem strategicznym centrum jest Instytut Oftalmologii University College London w Wielkiej Brytanii, naszym partnerem naukowym jest University California Irvine w USA.

Specjalizacja

Dziedziny badawcze: fizyka medyczna, biochemia, inżynieria instrumentalna, nauki farmaceutyczne, oftalmologia, inżynieria biomedyczna, biologia oka.

Aparatura optyczna

Analiza danych elektrofizjologicznych

Biologia strukturalna

Bioinformatyka

Projektowanie urządzeń do obrazowania

Cele strategiczne

W ICTER naszą pasją jest oko, które jest ludzkim „oknem do wnętrza mózgu”. Ujawnia ono wiele informacji o stanie pacjenta i jest głównym organem odpowiedzialnym za postrzeganie świata. Badamy ludzkie oko z maksymalną precyzją, z różnych perspektyw naukowych, w ramach pięciu dyscyplin, w skalach od makro do nano.

Profilaktyka i wczesna diagnostyka dążące do

powstrzymania rozwoju chorób oczu.

Opracowywanie metod służących

wprowadzaniu nowych terapii dla oczu.

Współpraca naukowców i biznesu

w dziedzinie Eye Med Tech i medycyny precyzyjnej.

Kluczowe wartości

Nauka w służbie ludzkości

nowe terapie w leczeniu chorób oczu.

Otwartość

pomysłowi i otwarci na świat pracownicy.

Profesjonalizm

dynamiczny, zmotywowany i doskonale wykształcony zespół.

Efektywność

realny wpływ na poprawę zdrowia oczu.

Rzetelność

międzynarodowe uznanie.

Wiarygodność

wysokie standardy etyczne.

Równość

zgodnie z Planem Równości Płci

GEP