Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są :

 1. Międzynarodowe Centrum Badań Oka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 1080023333, REGON: 000326049-00035. Adres korespondencyjny: ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa.
 2. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008755, REGON: 000326049.

zwani dalej “Administratorami Danych”.

Dane kontaktowe Administratorów Danych

Z Administratorami Danych można się skontaktować:

 1. pod adresem e-mail: gdpr-icter@ichf.edu.pl; lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Międzynarodowe Centrum Badań Oka, ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa.
 2. pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl;  lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administratorzy Danych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji swoich praw:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:gdpr-icter@ichf.edu.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem korespondencyjnym: Międzynarodowe Centrum Badań Oka, ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa.
 2. pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl; lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej (działania podejmowane przed zawarciem ww. umowy na Pani/ Pana żądanie, jeśli są niezbędne do zawarcia ww. umowy) albo wykonania ww. umowy, której jest Pani/ Pan stroną – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji usług Administratora Danych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji usług Administratora Danych;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępnione:

 1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 2. podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 3. podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje,
 4. uprawnionym podmiotom finansującym i/lub współfinansującym.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: gdpr-icter@ichf.edu.pl oraz iod@ichf.edu.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu

Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: gdpr-icter@ichf.edu.pl oraz iod@ichf.edu.pl

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator Danych nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej (działania podejmowane przed zawarciem ww. umowy na Pani/ Pana żądanie jeśli są niezbędne do zawarcia ww. umowy) albo wykonania ww. umowy, której jest Pani/ Pan stroną – do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu realizacji usług Administratora Danych – do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 4. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: gdpr-icter@ichf.edu.pl , iod@ichf.edu.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej (działania podejmowane przed zawarciem ww. umowy na Pani/Pana żądanie, jeśli są niezbędne do zawarcia ww umowy) z Administratorem Danych albo do wykonania tej umowy oraz do wykonania tej umowy oraz do realizacji usług Administratora Danych.


Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://icter.pl/

Komentarze

Gdy odwiedzający zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane wyświetlane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg user agent przeglądarki, aby ułatwić wykrywanie spamu.

Zanonimizowany ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również skrótem) może być dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy z niej korzystasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza, Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Media

Jeśli przesyłasz obrazy na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania obrazów z osadzonymi danymi o lokalizacji (EXIF GPS). Osoby odwiedzające witrynę mogą pobrać i wyodrębnić wszelkie dane o lokalizacji z obrazów na stronie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zgodzić się na zapisanie Twojego imienia, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są one dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawiasz kolejny komentarz. Te ciasteczka będą trwać przez rok.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Gdy się zalogujesz, ustawimy również kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i wybór sposobu wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania zachowują ważność przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranowych przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twoje dane logowania będą zachowane przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje post ID artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa on po 1 dniu.

Zawartość wbudowana z innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzoną zawartość (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzona zawartość z innych stron internetowych zachowuje się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził inną stronę.

Te strony internetowe mogą zbierać dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe materiały śledzące innych firm oraz monitorować interakcje użytkownika z osadzonymi treściami, w tym śledzić interakcje użytkownika z osadzonymi treściami, jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany na danej stronie internetowej.

Komu udostępniamy Twoje dane

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, Twój adres IP zostanie uwzględniony w wiadomości e-mail dotyczącej zresetowania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane są przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce do moderacji.

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie (jeśli tacy istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy strony również mogą zobaczyć i edytować te informacje.

Jakie prawa masz w stosunku do swoich danych

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarz, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać dla celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie wysyłamy Twoje dane

Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane przez automatyczną usługę wykrywania spamu.