mgr Oliwia Kaczkoś

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

psychofizyka widzenia, widzenie dwufotonowe, optometria, nauki o widzeniu

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-9819-332X

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optometria na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2022 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej, podczas których planuje skupić się badaniu zjawiska widzenia dwufotonowego. Na co dzień pracuje również jako optometrystka, gdzie zajmuje się m.in. badaniem refrakcji i parametrów widzenia obuocznego pacjentów.