dr Karol Karnowski

Tytuł naukowy:

Doktor biofizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stanowisko:

Lider projektu i starszy badacz

Obszary badawcze:

obrazowanie optyczne, optyka obrazowania, biofotonika, przedni odcinek oka ludzkiego, polaryzacja, biomechanika, mikroskopia, sondy światłowodowe

Lider projektu i starszy badacz w dziedzinie biomedycznych zastosowań fotoniki, opracowuje nowe narzędzia i metody służące do: wzmocnienia kontrastu obrazowego, dedykowanych badań przesiewowych lub diagnostycznych różnych patologii, a także ogólnych badań próbek biologicznych.

Obecnie skupia się na wzmocnieniu wolumetrycznego obrazowania optycznego przez różne źródła kontrastu (ruch, polaryzacja, mechanika). Pracuje również nad rozwojem miniaturowych, światłowodowych sond obrazowych dla różnych technik obrazowania.