mgr inż. Marcin Marzejon

Tytuł naukowy:

Magister inż. Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Gdańska

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Optyka, elektronika

Obecnie doktorant w Międzynarodowym Centrum Badań Oka (MCBO) oraz na Politechnice Gdańskiej.

Jego zainteresowania naukowe są skupione wokół widzenia dwufotonowego – zjawiska percepcji impulsowych wiązek promieniowania podczerwonego dzięki absorpcji dwufotonowej w pigmentach wzrokowych.