dr Katarzyna Komar

Tytuł naukowy:

Doktor, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych

Stanowisko:

Starszy badacz

Obszary badawcze:

Widzenie dwufotonowe, psychofizyka wzrokowa, obrazowanie oka, optyka nieliniowa, spektroskopia laserowa

Scopus Profile: 12241788500
Researcher's ORCID Id: 0000-0003-0229-3735

Bada widzenie dwufotonowe, czyli zjawisko percepcji impulsowych laserów bliskiej podczerwieni dzięki dwufotonowej absorpcji w pigmentach wzrokowych. Skupia się na opracowaniu układów optycznych i metod psychofizycznego testowania tego nowo odkrytego sposobu percepcji światła oraz na integracji tych metod z okulistycznymi systemami obrazowania.