dr Jakub Bogusławski

Tytuł naukowy:

Doktor, Politechnika Wrocławska.

Stanowisko:

Naukowiec Wizytujący

Obszary badawcze:

ultraszybkie lasery światłowodowe, lasery dla biofotoniki, obrazowanie dwufotonowe oka, mikroskopia wielofotonowa, optoelektronika

Opis

Zainteresowania naukowe: obrazowanie fluorescencji dna oka wzbudzonej dwufotonowo oraz budowa nowych femtosekundowych źródeł światła dla tego zastosowania.

Główne kompetencje dr Bogusławskiego w zespole Obrazowania Optycznego to projektowanie i konstrukcja femtosekundowych laserów światłowodowych oraz systemów elektro-optycznych do innowacyjnej diagnostyki oka.