Dr Jakub Bogusławski

Tytuł naukowy:

Doktor – Politechnika Wrocławska

Stanowisko:

post-doc

Obszary badawcze:

ultraszybkie lasery światłowodowe, lasery dla biofotoniki, obrazowanie dwufotonowe oka, mikroskopia wielofotonowa, optoelektronika,

Opis

Zainteresowania naukowe to obrazowanie fluorescencji dna oka wzbudzonej dwufotonowo oraz budowa nowych femtosekundowych źródeł światła dla tego zastosowania.

Moje główne kompetencje to projektowanie i konstrukcja femtosekundowych laserów światłowodowych oraz systemów elektro-optycznych do innowacyjnej diagnostyki oka.