Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania.

Badania w Grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (ISB) mają na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności udziału białek szlaku fototransdukcji i cyklu widzenia, zarówno na poziomie atomowym i molekularnym, przy użyciu technik biologii strukturalnej i innych metod biofizycznych.

Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych (IDoc) dąży do badania nowych technik i rozwoju oprzyrządowania w celu odpowiedzi na niezadane dotychczas pytania w naukach o widzeniu i niezaspokojone potrzeby w okulistyce i optometrii.

OBI Lab stosuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki i wirusowych technik znakowania, aby opracować nowe terapie wirusowe służące do przywrócenia zdolności przetwarzania sygnału wzrokowego w chorej siatkówce.

Badania prowadzone przez ZGO skupiają się na łączeniu podejść statystyki, fizyki statystycznej, matematyki i informatyki w rozwijaniu nowych metod obliczeniowych.