Reinżynieria OK(n)A na Świat

Międzynarodowe Centrum Badań Oka - ICTER

Nasz zespół
Część Instytutu Chemii Fizycznej

Aktualności i wydarzenia

Diagnostyka okulistyczna i badanie oka

Dążymy do przekroczenia istniejących ograniczeń fizycznych i opracowania nowych metod i narzędzi nieinwazyjnego, bezpiecznego i precyzyjnego obrazowania siatkówki, opartych na nowych metodach obrazowania przestrzenno-czasowego OCT i fluorescencji wzbudzonej dwufotonowo. Opracowane narzędzia umożliwią kompleksowy wgląd zarówno w morfologiczne, jak i funkcjonalne aspekty poszczególnych komórek siatkówki. Otworzy to bezprecedensowe i unikalne możliwości w okulistyce, dostarczając informacji o zmianach czynnościowych w odpowiedzi na wiek lub leczenie farmakologiczne. – Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Eye Tech

Technologie dla zdrowia oczu

Medycyna precyzyjna

Historia sukcesu

Naszym niebywałym sukcesem jako nowo powstałej organizacji jest przekonanie ekspertów i agencji finansujących do naszej wizji translacyjnych badań nad okiem. W naszym instytucie, badania nad mechanizmami widzenia na poziomie molekularnym lub rozwój nowych wirusowych terapii genowych, wspierane są przez inżynierię i informatykę. Dalsze wsparcie technologiczne zapewniają eksperci w dziedzinie obrazowania optycznego z dużym doświadczeniem w dostarczaniu narzędzi stosowanych w praktyce klinicznej. Wierzymy, że ta unikalna mieszanka nauk podstawowych i stosowanych stanie się żyznym podłożem dla przełomowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu chorób oczu. Przewidujemy, że takie środowisko współpracy ekspertów z różnych dyscyplin zwiększy konkurencyjność naszej działalności badawczej. Postrzegamy nasze centrum jako jednostkę, która może zapewnić bezprecedensowe i unikalne korzyści dla społeczeństwa. Nasze plany rozwoju nauki związanej z oczami zakłada aktywną współpracę z przemysłem, wliczając przemysł farmaceutyczny, najnowocześniejszych technik obrazowania, czy też dostarczania leków.

Nasza Misja

Celem Centrum jest rozwój nowych technologii prowadzących do opracowania nowych metod leczenia oczu w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej, biochemicznej kontroli maszynerii białek, naprawy genetycznej w chorobach dziedzicznych oraz inżynierii tkankowej. Pracujemy również nad rozwojem obrazowania optycznego i najnowocześniejszych technologii robotycznych wspomagających chirurgię oka i dostarczanie leków.

 

Nasza Wizja

Być uznanym na arenie międzynarodowej Centrum Doskonałości Naukowej, z wysoko wykwalifikowaną kadrą i zasobami, pozwalającymi na działania translacyjne na najwyższym światowym poziomie, mające na celu osiągnięcie znaczącego wpływu na zdrowie oka.

Kariera w ICTER

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, przeczytaj o dostępnych ofertach pracy i wymaganiach.

Jak zaaplikować?