Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych

Kierownik Zespołu: dr Andrea Curatolo

Grupa Image-guided Devices for Ophthalmic Care (IDoc) dąży do badania nowatorskich technik i opracowywania instrumentacji mającej na celu rozwiązanie nierozstrzygniętych problemów w dziedzinie nauk o wzroku oraz niewypełnionych potrzeb w okulistyce i optometrii. 

Członkowie zespołu IDoc wykorzystują swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu inżynierii optycznej, obrazowania, fizyki biomedycznej, informatyki i mechatroniki do prowadzenia translacyjnych badań nad okiem, poprzez współpracę z naukowcami zajmującymi się procesami widzenia po jednej stronie oraz okulistami, optometrystami i chirurgami po drugiej. 

Badania prowadzone w laboratorium IDoc koncentrują się na rozwoju: 

• Urządzeń do monitorowania funkcji oka i leczenia 

Jesteśmy pionierami w nowych technikach optycznych oraz tworzymy prototypy innowacyjnych urządzeń, które monitorują zdrowie oka oraz jego reakcję na leczenie różnych schorzeń oczu. Techniki nad którymi pracujemy opierają się na dynamicznym obrazowaniu reakcji fizycznej oka (i jego warstw) na bodźce zewnętrzne. Wykorzystujemy bodźce świetlne i/lub mechaniczne. Badamy całą objętość siatkówki, wykonując wiele przekrojów oczodołu. Dodatkowo, analizujemy różne lokalizacje wokół rogówki

Urządzeń do planowania operacji oczu 

Projektujemy i budujemy nowatorskie, niedrogie urządzenia potrzebne do planowania operacji oczu, zwłaszcza operacji zaćmy, takie jak skanery całego oka do przedniego odcinka gałki ocznej i siatkówki oraz nowatorskie urządzenia do pomiaru biometrii oka, mające na celu zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej. 

Urządzeń do prowadzenia operacji oczu i terapii 

Nasza propozycja polega na wykorzystaniu zaawansowanej wizualizacji tkanki oka przy użyciu narzędzi wizyjnych wzmocnionych przez technologię OCT oraz systemów robotycznych do mikromanipulacji, które umożliwiają bezinwazyjne prowadzenie narzędzi chirurgicznych w trakcie operacji. Celem jest zapewnienie bezpieczniejszych i bardziej skutecznych operacji oczu oraz zwiększenie szans na przywrócenie wzroku osobom, które go straciły lub nigdy go nie miały. 

Kontakt:
Lider: acuratolo@ichf.edu.pl
Koordynator: kwybranska@acuratoloichf.edu.pl

Publikacje