mgr Jadwiga Milkiewicz

Tytuł naukowy:

Magister Chemii ( University of Leeds, Akademia Jan Długosza)

Stanowisko:

Research Assistant

Obszary badawcze:

inżynieria optyczna, spektroskopia femtosekundowa, procesy wielofotonowe, fluorescencja

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-1789-2266

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii. Przez większość swojej kariery zawodowej pracowała nad rozwijaniem i wykorzystywaniem układów służących do badań spektroskopowych, takich jak obrazowanie jonów w komorze próżniowej, czy ultraszybkie zaniki fluorescencji w roztworach ciekłych .

Dołączyła do Physical Optics and Biophotonics Group w 2019 roku, aby pracować nad rozwojem pionierskiej techniki oftalmoskopowej obrazującej autofluorescencję siatkówki ludzkiego oka, wzbudzaną dwufotonowo. Obecnie jej główna uwaga skupia się na budowie innowacyjnego urządzenia, które posłuży do badania deformacji rogówki indukowanej podmuchem powietrza.