mgr Jadwiga Milkiewicz

Tytuł naukowy:

Magister Chemii (University of Leeds, Akademia Jan Długosza)

Stanowisko:

Specjalista

Obszary badawcze:

inżynieria optyczna, spektroskopia femtosekundowa, procesy wielofotonowe, fluorescencja

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-1789-2266

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii. Przez większość swojej kariery zawodowej pracowała nad rozwijaniem i wykorzystywaniem układów służących do badań spektroskopowych, takich jak ultraszybkie zaniki fluorescencji w roztworach ciekłych, czy obrazowanie jonów w komorze próżniowej.

Dołączyła do zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki IChF PAN w 2019 roku, aby pracować nad rozwojem pionierskiej techniki oftalmoskopowej obrazującej autofluorescencję siatkówki ludzkiego oka, wzbudzaną dwufotonowo. Obecnie jest członkiem zespołu Obrazowania i Technologii Okulistycznych, a jej główna uwaga skupia się na budowie innowacyjnego urządzenia, które posłuży do szybkiego badania przesiewowego w diagnostyce stożka rogówki we wczesnym stadium.