Dotacje i wsparcie finansowe

Dzięki dotacjom rozwijamy najnowocześniejsze koncepcje i prowadzimy pionierskie projekty naukowe, w odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby ludzkości.

0

Realizowane projekty naukowe

w ramach konkursów  SONATA, SONATA BIS i DAINA Narodowego Centrum Nauki.

0

Zagranicznych

naukowców zaangażowanych w nasze badania.

0

Nowych Miejsc Pracy

dla wyjątkowych i utalentowanych osób.

MCBO jest finansowane z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, FNP

Międzynarodowe Centrum Badań Oka powstało dzięki finansowaniu z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najwyżej finansowany
projekt badań oka w Polsce

Przyznane projekty

DAINA 2 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Maciej Wojtkowski

Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej Aby  śledzić  postęp  i  leczenie  chorób  zwyrodnieniowych,  konieczne  są  nowe  metody  obrazowania przyżyciowego  (łac.  in  vivo).  W  oparciu  o  najnowszą  technologię  i  najnowsze  osiągnięcia  w  zakresie optyki  fizycznej,  proponujemy  opracowanie  nowych  metod  powtarzalnego  i  bezpiecznego  obrazowania w  celu  oceny  morfologicznych  i  funkcjonalnych  aspektów  poszczególnych  komórek  wewnątrz ludzkiego  […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SONATA 16 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Rola części podstawnej kresomózgowia w przetwarzaniu informacji wzrokowej Wzrok jest najważniejszym zmysłem w naszym życiu. Bez sprawnego widzenia nie jesteśmy w stanie funkcjonować poprawnie, a jakość życia znacząco spada. Z tego powodu, istnieje olbrzymia potrzeba, aby zrozumieć jak mózg przetwarza bodziec wzrokowy oraz jak poszczególne ośrodki w mózgu ze sobą oddziaływają. Bez interakcji pomiędzy strukturami […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sonata Bis 9 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny Oczy są naszym oknem na świat, dosłownie. Zaglądając w oczy pacjenta możemy otrzymać wiele informacji na temat jego stanu zdrowia. U ludzi siatkówka, znajdująca się na tylnej ścianie oczu, jest główną strukturą odpowiadającą za percepcję otaczającego nas świata. Siatkówka narażona jest na wiele niebezpieczeństw pochodzących […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instytucje finansujące

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Narodowe Centrum Nauki, NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2011 r. w celu wspierania badań podstawowych w Polsce.