inż. Wiktor Kulesza

Tytuł naukowy:

Faculty of Mechatronics at Warsaw University of Technology

Stanowisko:

Student

Obszary badawcze:

Imaging Systems

Opis

Magistrant Inżynierii Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, pisze pracę magisterską w IDoc na temat systemu obrazowania dna oka do wspomagania ustawiania małych urządzeń w prototypie optoretinografu przedklinicznego