mgr inż. Wiktor Kulesza

Tytuł naukowy:

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Systemy obrazowania dna oka

Opis

Magister Inżynierii Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska zrealizowana w grupie IDoc dotyczyła systemu obrazowania dna oka do wspomagania ustawiania małych urządzeń w prototypie optoretinografu przedklinicznego. Aktualnie jest doktorantem w ICTER.