mgr Maciej Wielgo

Tytuł naukowy:

Student Doktorant (2014 –2021), Politechnika Warszawska
Magister, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Inżynier przetwarzania obrazu

Obszary badawcze:

cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6523-1270
Opis

Obecnie jest w trakcie finalizowania pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie telekomunikacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują obrazowanie za pomocą radaru z syntezą apertury (SAR), detekcję ściśniętą oraz uczenie maszynowe w rozpoznawaniu celów niewspółpracujących. Brał udział w wielu konferencjach związanych z technologią radarową, prezentując również wyniki swoich badań. Zdobył doświadczenie w kilku projektach badawczo-rozwojowych, opracowując najnowocześniejsze eksperymentalne demonstratory systemów radarowych, prototypując algorytmy i tworząc oprogramowanie. W ICTER zajmuje się implementacją algorytmów do obrazowania metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT).