mgr inż. Klaudia Nowacka

Tytuł naukowy:

Tytuł: magister inżynier, Politechnika Wrocławska.

Stanowisko:

PhD student

Obszary badawcze:

tomografia optyczna OCT, dynamiczne rozpraszanie światła, nieciągłości optyczne

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-7591-470X

Klaudia Nowacka jest doktorantką w Międzynarodowym Centrum Badań Oka. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku inżynieria optyczna i fotoniczna. Tematem jej pracy magisterskiej była generacja złożonych struktur z wirami optycznymi z zastosowaniem przestrzennych modulatorów światła. Praca ta została także opublikowana w formie artykułu naukowego w czasopiśmie Optics Communications.

Klaudia dołączyła do Grupy Nieciągłości Fazowych kierowanej przez prof. Jana Masajadę, gdzie mogła poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania układów optycznych. Jej praca podczas stażu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod okiem prof. Ireneusza Grulkowskiego dodatkowo poszerzyła jej biegłość w zakresie światła strukturalnego i korekcji frontów falowych. Ta wiedza uwidoczniła się w budowanie układu mikroskopu z wiązkami wektorowymi do obrazowania biomedycznego o wysokiej rozdzielczości.

W ICTER Klaudia jest zaangażowana w projekt, którego celem jest poprawa rozdzielczości obrazowania OCT za pomocą dynamicznych rozpraszaczy światła. Jest także członkiem projektu pi-NIRS, mającego na celu poznanie właściwości optycznych i dynamicznych tkanki mózgowej oraz sprzężeń nerwowo-naczyniowych, pod kierunkiem dra Dawida Boryckiego. Ponadto Klaudia poszerzyła swoje umiejętności o marketing w mediach społecznościowych i tworzenie contentu oraz aktywnie angażuje się w działania PR i promocyjne ICTER.

W wolnym czasie Klaudia prowadzi wszechstronny styl życia, który łączy w sobie pasje do wiedzy, rozwoju osobistego i aktywności fizycznej. Jest zapaloną czytelniczką i entuzjastką psychologii, neuronauki i samorozwoju. Jej miłość do przyrody znajduje odzwierciedlenie w radości z pieszych wędrówek i podróży.