dr Andrea Curatolo

Tytuł naukowy:

Doktorat, The University of Western Australia

Stanowisko:

Lider Grupy IDoc

Obszary badawcze:

obrazowanie biomedyczne

Opis

Lider Zespołu, jest ekspertem w dziedzinie obrazowania biomedycznego, zwłaszcza w tomografii optycznej OCT i technikach pochodnych, mających na celu zwiększenie dokładności diagnostycznej i ukierunkowania operacji, co ma na celu poprawę wyników zdrowotnych, głównie w okulistyce i onkologii.

Dr Curatolo uzyskał tytuł doktora w dziedzinie biofotoniki na Uniwersytecie Zachodniej Australii. Jest autorem ponad 30 publikacji w Q1 recenzowanych czasopismach międzynarodowych, w tym trzech rozdziałów książkowych. Jest również zaangażowany w badania nad przekładem klinicznym i komercjalizacją technologii biofotoniki. Złożył kilka wniosków patentowych i współpracuje z firmami z branży medycznej.