mgr inż. Tomasz Piesio

Tytuł naukowy:

Tytuł inżyniera i magistra robotyki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska.

Stanowisko:

Programista / Inżynier wsparcia

Opis

Tomasz Piesio uzyskał tytuł inżyniera i magistra robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w globalnej firmie z branży automatyki przemysłowej, gdzie jego praca koncentrowała się na dostarczaniu customowych rozwiązań dla klientów. Był odpowiedzialny za projektowanie, modelowanie 3D i drukowanie części prototypowych, programowanie sterowników przemysłowych i robotycznych, uruchamianie aplikacji robotycznych, rozwój oprogramowania wewnętrznego, w tym wykorzystującego technologie oparte na chmurze oraz doradztwo w projektach zorientowanych na uczenie maszynowe.

Później zmienił zakres swojej działalności na profesjonalne IT, zajmując stanowisko Data Engineer w globalnej firmie reasekuracyjnej, gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymanie rozwiązań, które dostarczają dane z różnych źródeł dla zespołów analitycznych.

Tomasz dołączył do zespołu IDoc w lutym 2023 roku na stanowisku programisty / inżyniera wsparcia. Jego główne zadania koncentrują się na:

– Rozwoju oprogramowania w projekcie IDoc, w szczególności sterowaniu ramieniem robotycznym i przetwarzaniu sygnałów.

– Wsparciu architektury oprogramowania i rozwoju algorytmów dla wizji komputerowej (w tym AI).

– Modelowaniu 3D.