Tworzymy globalny ekosystem zdrowia oczu

Profesorowie, naukowcy, badacze, doktoranci, postdoktoranci i technicy pracujący w laboratoriach w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA współdziałają dla osiągnięcia wspólnego celu: poprawy stanu zdrowia wzroku ludzkości. Nasz ekosystem rozszerza się, pozytywnie wpływając na ilość i jakość wiedzy naukowej o funkcjonowaniu i strukturze oka, prowadząc do zapobiegania i leczenia chorób wzroku, oraz rozwoju nowych terapii i precyzyjnej medycyny okulistycznej.

University College London

Strategicznym partnerem zagranicznym ICTER jest Institute of Ophthalmology w ramach Wydziału Nauk o Mózgu University College London w Wielkiej Brytanii.

O UCL

Założony w 1826 roku, UCL był pierwszym angielskim uniwersytetem założonym po Oxfordzie i Cambridge, który jako pierwszy przyjął studentów bez względu na rasę, pochodzenie, religię czy płeć, a także jako pierwszy zapewnił systematyczne nauczanie prawa, architektury i medycyny. Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach wielu międzynarodowych rankingów i zestawień. UCL ma obecnie prawie 29.000 studentów ze 150 krajów i w przybliżeniu 10.000 pracowników.

Źródło i dalsze informacje: www.ucl.ac.uk.

O Institute of Ophthalmology UCL

UCL Institute of Ophthalmology jest jednym z czołowych instytutów badawczych oka i wzroku na świecie. Działa on na granicy badań translacyjnych, dostarczając nowe terapie, narzędzia diagnostyczne i środki prewencyjne pacjentom cierpiącym na upośledzenie wzroku lub choroby powodujące ślepotę. Instytut prowadzi badania i nauczanie podyplomowe w dziedzinie okulistyki (anatomii, fizjologii i chorób oka). UCL-IoO jest w stanie wcielić swoją naukę w życie dzięki partnerstwu z Moorfields Eye Hospital w sponsorowanym przez rząd Wielkiej Brytanii NIHR- Biomedical Research Centre, rozwijając zdolność do podejmowania badań z zakresu medycyny eksperymentalnej, badań wczesnej fazy i wykorzystania dobrze zebranej i dużej bazy populacji pacjentów z dziedzicznymi chorobami oczu i powszechnymi zaburzeniami okulistycznymi. Połączenie zasobów badawczych Instytutu z Moorfields Eye Hospital, który posiada największą populację pacjentów okulistycznych w zachodniej części świata, otwiera drogę do dalszych postępów w badaniach nad wzrokiem. Bliska współpraca z innymi partnerami akademickimi oraz z przemysłem rozszerza jego wpływ. Instytut został uznany za najlepsze miejsce do studiowania okulistyki w 2017 roku w rankingu Centre for World University Rankings (CWUR).

Źródło i dalsze informacje: www.ucl.ac.uk/ioo.

Uniwersytet Kalifornijski, Irvine

Międzynarodowym partnerem naukowym ICTER jest Uniwersytet Kalifornijski w Irvine (UCI). Ściśle współpracujemy z UCI School of Medicine, a w szczególności z Centrum Badań nad Widzeniem w Instytucie Oka Gavina Herberta.

O UCI

Założony w 1965 roku, UCI jest najmłodszym członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Amerykańskich i jest w rankingu 10 najlepszych uniwersytetów publicznych w kraju według U.S. News & World Report. Kampus wydał trzech laureatów Nagrody Nobla i jest znany ze swoich osiągnięć akademickich, badań, innowacji i maskotki mrówkojada. Prowadzony przez kanclerza Howarda Gillmana, UCI ma ponad 37,000 studentów i oferuje 222 programy studiów. Znajduje się w jednej z najbezpieczniejszych i najbardziej energicznych ekonomicznie społeczności na świecie i jest drugim co do wielkości pracodawcą w Orange County, wnosząc 7 miliardów dolarów rocznie do lokalnej gospodarki i 8 miliardów dolarów w skali całego stanu. Źródło: https://www.uci.edu/.

O Centrum Badań nad Wzrokiem

Center for Translational Vision Research pełni rolę międzynarodowego lidera w rozwoju badań i wspieraniu badaczy zajmujących się naukami podstawowymi i translacyjnymi związanymi z widzeniem. Skupia wyjątkową wiedzę naukową z Uniwersytetu, Szkoły Medycznej i innych szkół oraz uzupełniających się programów badawczych w celu rozwijania współpracy, która koncentruje się na podstawowych odkryciach w badaniach nad widzeniem z potencjałem translacyjnym. Jest to ekscytujący czas dla Centrum, ponieważ rozpoczyna ono bardzo ambitny i ekscytujący program, który będzie wspierał badania nad widzeniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Obecny stan badań nad widzeniem jasno pokazuje, że zintegrowany nacisk łączący biologię strukturalną, genetykę, biochemię i farmakologię z podstawowymi badaniami funkcjonalnymi stworzy synergię skutkującą znacznie silniejszym programem niż każdy obszar badań mógłby osiągnąć sam. Dzięki odpowiedniemu finansowaniu i infrastrukturze oraz skupieniu się na kluczowych obszarach z dopasowanymi misjami, pracownicy wierzą, że to wybitne Centrum będzie rozkwitać jako jedna z wiodących organizacji badań nad widzeniem w USA i będzie konkurencyjne na całym świecie. Wraz z badaniami klinicznymi, naukowcy z Centrum pozostają niezwykle entuzjastycznie nastawieni do prowadzenia tego innowacyjnego programowego przedsięwzięcia we współpracy z systemem Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Podejście

Centrum Badań nad Widzeniem mających przełożenie na praktyczne zastosowania będzie poświęcone maksymalizacji możliwości nauk podstawowych, w szczególności chemii i biologii widzenia, w celu stworzenia podstaw do zrozumienia zasad rządzących ludzką percepcją wzrokową. Działania Centrum będą prowadzone na przecięciu najnowszych badań z dziedziny chemii, fizyki, optyki, biologii strukturalnej i innowacyjnej genomiki/diagnostyki. Integracja tych dyscyplin umożliwi Centrum nie tylko optymalizację tych subdyscyplin w odniesieniu do badań nad widzeniem, ale także będzie służyć jako model eksploracji w innych ważnych obszarach nowoczesnej biochemii i medycyny zorientowanej na choroby. Ostatecznie, postępy w podstawowych badaniach nad widzeniem i farmakologii doprowadzą do innowacyjnych terapii dla milionów ludzi pozbawionych wzroku lub zbliżających się do ślepoty.

Misja

Centrum będzie wspierać trzy główne cele:
– Dokonać znaczących postępów w zrozumieniu chemii i biologii widzenia.
– Opracowanie nowych farmakologicznych metod leczenia powszechnych chorób powodujących ślepotę.
– Promowanie wybitnych wykładowców do krajowych i regionalnych grantów badawczych i rozszerzenie ich możliwości rozwoju kariery.

Wizja

Wizja Center for Translational Vision Research to bycie wiodącym krajowym i międzynarodowym centrum w dziedzinie badań związanych z widzeniem, edukacji, biochemii klinicznej i medycyny zorientowanej na choroby.

Źródło i więcej informacji: https://faculty.sites.uci.edu/ctvr/.

Mode-Locked Technology

Mode-Locked Technology jest spółką spin-off z Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, Polska) założoną w 2020 roku przez dr Jarosława Sotora i dr Grzegorza Sobonia. Misją firmy jest komercjalizacja nowych, przełomowych technologii opartych na laserach. Portfolio produktów obejmuje oscylatory femtosekundowe (Erbium, Thulium), źródła szerokopasmowe i przestrajalne (1000 – 2200 nm), źródła średniej podczerwieni (3 µm, 8 µm), lasery femtosekundowe dużej mocy, wzmacniacze światłowodowe i systemy laserowe na zamówienie.

Mode-locked Technology dostarcza na potrzeby naszych eksperymentów dwufotonowych lasery impulsowe.

FLUENCE

Założona w 2016 roku firma Fluence Sp. z o.o. jest wiodącym producentem femtosekundowych laserów światłowodowych. Firma oferuje solidne i stabilne lasery femtosekundowe klasy przemysłowej, które są odporne na rozosiowanie i wyposażone w nowatorski oscylator wykonany w całości z włókna, zapewniający trwały i niezawodny układ. Firma Fluence jest oddana idei zapewnienia najwyższych standardów jakości i niezawodności produktów, oferując czas życia produktu, który znacznie przekracza okres gwarancji.

Fluence współpracuje z ICTER dostarczając lasery impulsowe do naszych badań dwufotonowych.

POLGENIX

Utworzona w 2006 roku firma Polgenix, Inc. jest małą spółką biotechnologiczną, której cele obejmują dwa obszary: 1. Odkrywanie leków ukierunkowanych na receptory sprzężone z białkami G (GPCRs) w celu leczenia powszechnych chorób powodujących ślepotę, 2. Innowacyjne obrazowanie siatkówki w wysokiej rozdzielczości w celu odkrywania leków okulistycznych.

Polgenix współpracuje z ICTER w zakresie poszukiwania nowych metod diagnostyki oka.

Praevium Research

Firma Praevium Research została założona w 2001 roku, z misją komercjalizacji wysokiej funkcjonalności, radykalnie zminiaturyzowanych urządzeń optoelektronicznych do różnych zastosowań systemowych. Główne kompetencje firmy to projektowanie i produkcja laserów półprzewodnikowych, detektorów i fotonicznych układów scalonych oraz ich zastosowanie w medycynie, rolnictwie i komunikacji. Zespół Praevium współpracuje ze specjalistami w celu opracowania nowych urządzeń fotonicznych dostosowanych do konkretnych zastosowań. Wcześniejsza współpraca z uniwersyteckimi grupami badawczymi zaowocowała powstaniem nowych urządzeń dla spektroskopii, OCT i wizji maszynowej.

Praevium Research współpracuje z ICTER nad testowaniem i charakteryzacją źródeł światła OCT.

OPTOPOL Technology

Optopol Technology sp. z o.o. jest wiodącą marką na polskim rynku urządzeń okulistycznych. Opracowała pierwsze na świecie urządzenie Spectral Domain OCT, SOCT Copernicus na podstawie prototypu dostarczonego przez naukowców prof. Macieja Wojtkowskiego i prof. Andrzeja Kowalczyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Optopol konsekwentnie dostarcza na rynek nowe urządzenia i rozwiązania. Kolejną innowacją na skalę światową, tym razem przekraczającą 130.000 A-skanów na sekundę w standardowym urządzeniu, jest REVO NX 130.

Optopol współpracuje z ICTER w zakresie ewaluacji i kontroli krzyżowej danych z przeprowadzonych przez nas pomiarów ludzkich.

OCULOMEDICA

Klinika okulistyczna, wykonująca operacje wewnątrzgałkowe, wszelkiego rodzaju zabiegi laserowe, terapię anty-VEGF i jaskry, innowacyjne badania kliniczne i inne procedury medyczne. Zapewnia w pełni funkcjonalną diagnostykę okulistyczną.

Oculomedica współpracuje z ICTER przy organizowaniu sesji testowych z udziałem ochotników oraz przy ocenie nowatorskich urządzeń ICTER służących do obrazowania oka.