dr Katarzyna Wybrańska

Tytuł naukowy:

Doktor chemii fizycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stanowisko:

Koordynatorka Zespołu IDoc i Menedżerka Labu

Stopień doktora uzyskała w 2010 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów kierowany przez prof. Marię Nowakowską).

Post-doc w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie w latach 2011-2017; Post-doc na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Chemii, Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych), 2020.

Naukowiec, innowator i przedsiębiorca z tytułem doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej, specjalizujący się w spektroskopii

i nanotechnologii. Posiada doświadczenie w rozwijaniu projektów międzynarodowych i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Właścicielka firmy konsultingowej prowadzącej badania na zlecenie w zakresie śladu węglowego, założycielka start-upu nanotechnologicznego opartego na własnym wynalazku (NanoAddVenture). Autorka publikacji w uznanych czasopismach naukowych oraz patentów udzielonych przez polski i europejski Urząd Patentowy. Koordynator programowy w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2017 – 2020).

Profil LinkedIn: dr Katarzyna Wybrańska.