Dołącz do nas

Tu znajdziesz nasze aktualne oferty pracy.

Aktualne oferty pracy

Stanowisko Postdoc w Grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki

Miejsce pracy: Physical Optics and Biophotonics Group (POB) Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Opis projektu Tytuł, rodzaj i numer projektu Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej, DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556, 47/2022 Kierownik Prof. dr hab. M. Wojtkowski Opis Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Engineer in physical optics

The IDoc Laboratory seeks an Engineer holding a MSc degree in physics or other related field with experience in constructing and developing of optical imaging systems, biomedical applications of optical methods. In addition, skills in data processing and analysis using LabView and/or MATLAB  are desirable.The Photonics Engineer will have a direct impact on lab development […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PhD student (Physics, engineering and optics)

The IDoc Laboratory seeks two PhD candidates with experience in optical system design, construction, and testing. In addition, practical skills in software prototyping and data/image processing and analysis algorithm development using LabView, MATLAB, Python are a definite plus. Prior experience in optical coherence tomography (OCT), real-time systems, automatic control, mechatronics and robotics is also a […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Manager ds. Organizacji Konferencji

ICTER – Międzynarodowe Centrum Badań Oka, wraz z Instytutem Chemii Fizycznej PAN poszukuje osoby na stanowisko Managera ds. Organizacji Konferencji.  Międzynarodowe Centrum Badań Oka (ICTER) powstało w 2019 roku. Dzięki efektywnej polityce grantowej bardzo szybko się rozwija i rozbudowuje swój zespół. Manager ds. Organizacji Konferencji dołączy do zespołu odpowiedzialnego za organizację konferencji CRATER 2023 – Conference […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stanowisko post-doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki  

Zapraszamy kandydatów do aplikacji na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Warszawa. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556 Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doktorant w dziedzinie neurobiologii

ICTER poszukuje kandydatów z tytułem magistra, posiadających doświadczenie w biologii molekularnej/genetyce. Kandydaci powinni być zainteresowani badaniami translacyjnymi i rozwojem nowych terapii w celu leczenia ślepoty lub innych chorób. Doktorant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w czasopismach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stanowisko asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej

Laboratorium Zintegrowanej Biologii Strukturalnej, kierowane przez dr Humberto Fernandesa w Międzynarodowym Centrum Translacyjnych Badań nad Okiem (ICTER) w Warszawie, ma na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności z udziałem białek szlaku fototransdukcji i cyklu wzrokowego, na poziomie atomowym i molekularnym, przy użyciu technik biologii strukturalnej i innych komplementarnych metod charakteryzacji biofizycznej. Obecnie poszukujemy osoby na […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stanowisko Post-doc w ramach projektu DAINA

JOB OFFER FORM Kategorie oferty / Offer cathegories:  Specialist (engineer position) Post-doc Numer referencyjny Reference number 21/2022 Miejsce pracy Place of work  Physical Optics and Biophotonics Group (POB)  Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland. Instytucja finansująca Funding institution  Narodowe Centrum Nauki   Opis projektu – Project description Tytuł, rodzaj i numer projektu Project title, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dwa stanowiska post-doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki

Organizacja/firma Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk OBSZAR BADAŃ Inżynieria, Fizyka – Optyka PROFIL BADAWCZY Uznany Naukowiec (R2) TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 31/08/2022 12:00 – Europa/Bruksela MIEJSCE Polska ’ Warszawa TYP UMOWY Umowa na czas określony STATUS PRACY Pełny etat LICZBA GODZIN W TYGODNIU 40 DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY 15/09/2022 NUMER REFERENCYJNY rekrutacja nr 21 /2022 Link […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Asystent badawczy w dziedzinie bioinformatyki

OPIS OFERTY: Rekrutujemy na stanowisko dla Asystenta Badawczego w Bioinformatyce ze szczególnym uwzględnieniem analizy wysokoprzepustowych danych transkryptomiki/epigenomiki pojedynczych komórek oraz rozwoju nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien mieć wykształcenie matematyczne i informatyczne. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne; jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy jest konieczna. DODATKOWE INFORMACJE Korzyści: Umowa o pracę na […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doktorant w Zespole Obrazowania Optycznego 

ICTER poszukuje kandydatów z tytułem magistra z doświadczeniem w fizyce, optyce i fotonice, optometrii, analizie danych inżynierii biomedycznej. Kandydaci powinni być zainteresowani badaniami translacyjnymi i rozwojem nowych terapii, które pozwolą leczyć ślepotę lub inne choroby. Doktorant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w magazynach o wysokim impact factor. Osoba […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Młodszy badacz postdoktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej

OPIS OFERTY: The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) jest interdyscyplinarnym centrum badań nad oczami związanymi z technikami obrazowania i biochemicznymi w celu wspierania postępu w zrozumieniu etiologii i leczeniu ludzkich chorób ślepoty. Więcej informacji na temat priorytetów badawczych i aktualnej wiedzy naszego Centrum można znaleźć na stronie http://www.icter.pl. Instytut poszukuje kandydatów z tytułem […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doktorant w dziedzinie bioinformatyki

Mamy wolne stanowisko dla doktoranta w dziedzinie uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne, wystarczy chęć zdobycia takiej wiedzy. Grupa jest kierowana przez dr Marcina Tabakę […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Asystent ds. badań w dziedzinie bioinformatyki

Mamy wolne stanowisko asystenta ds. uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagana wiedza medyczna ani z zakresu genomiki, konieczna jest jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy. Korzyści Umowa o pracę w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Junior Software Specialist/ Student Intern (vacancy filled)

The IDoc Laboratory seeks a Junior Software Specialist with knowledge of modern C++ and an understanding of Object-Oriented programming and architecture design patterns related to it, as well as proficiency at CMake, GTest and Git usage, among other skills. The Junior Software Specialist will have a direct impact in helping with the software development for […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zostań kandydatem

Obecnie w starzejących się populacjach wzrasta liczba osób cierpiących na różne dysfunkcje wzroku, nierzadko prowadzące do ślepoty. Do istotnych przyczyn upośledzenia wzroku należą: zaćma, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), jaskra i retinopatia cukrzycowa. Wczesna diagnoza i leczenie są niezbędne, aby zminimalizować niszczące i nieodwracalne skutki tych chorób.

Jest to główny cel Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER) – nowego ośrodka naukowego utworzonego przez prof. dr hab. Macieja Wojtkowskiego, laureata programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (IRAP) realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.

Apply now