Dołącz do nas

Tu znajdziesz nasze aktualne oferty pracy.

Aktualne oferty pracy

Młodszy badacz postdoktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej

OPIS OFERTY: The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) jest interdyscyplinarnym centrum badań nad oczami związanymi z technikami obrazowania i biochemicznymi w celu wspierania postępu w zrozumieniu etiologii i leczeniu ludzkich chorób ślepoty. Więcej informacji na temat priorytetów badawczych i aktualnej wiedzy naszego Centrum można znaleźć na stronie http://www.icter.pl. Instytut poszukuje kandydatów z tytułem […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doktorant w dziedzinie bioinformatyki

Mamy wolne stanowisko dla doktoranta w dziedzinie uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne, wystarczy chęć zdobycia takiej wiedzy. Grupa jest kierowana przez dr Marcina Tabakę […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Asystent ds. badań w dziedzinie bioinformatyki

Mamy wolne stanowisko asystenta ds. uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagana wiedza medyczna ani z zakresu genomiki, konieczna jest jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy. Korzyści Umowa o pracę w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Junior Software Specialist/ Student Intern

The IDoc Laboratory seeks a Junior Software Specialist with knowledge of modern C++ and an understanding of Object-Oriented programming and architecture design patterns related to it, as well as proficiency at CMake, GTest and Git usage, among other skills. The Junior Software Specialist will have a direct impact in helping with the software development for […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stanowisko post-doc

Rekrutacja nr 21/2022 Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556. Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRAKTYKI WAKACYJNE / PŁATNY STAŻ

w MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM BADAŃ OKA (ICTER) OPIS PROJEKTU: W ICTER pracujemy nad nową techniką obrazowania dna oka (siatkówki), wykorzystującą absorpcję dwufotonową światła z lasera. Pomiary są nieinwazyjne i bezpieczne (nie ma kontaktu oka pacjenta z układem pomiarowym, używane promieniowanie laserowe jest bezpieczne dla oka). Użycie absorpcji dwufotonowej jest konieczne, gdyż oko (w szczególności rogówka) absorbuje i rozprasza światło niebieskie, które […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doktorant w zakresie machine learning/bioinformatics

OFFER DESCRIPTION The International Center for Translational Eye Research (ICTER) is a multi-investigator center for eye research related to imaging, biochemical and genomics techniques to support advances in understanding the etiology and treatment of human blinding diseases. Further information on the research priorities and current expertise of our Center can be found at http://www.icter.pl. The group […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Senior technical specialist (rekrutacja zakończona)

OFFER DESCRIPTION International Centre for Translational Eye Research (ICTER) (MAB/2019/12) The Project/Centre is funded within the International Research Agendas Programme of the Foundation for Polish Science. It is a collaboration between the Institute of Physical Chemistry PAS and the University College London, UK. The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) is a multi-investigator centre for […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Technical Specialist (rekrutacja zakończona)

OFFER DESCRIPTION International Centre for Translational Eye Research (ICTER) (MAB/2019/12) The Project/Centre is funded within the International Research Agendas Programme of the Foundation for Polish Science. It is a collaboration between the Institute of Physical Chemistry PAS and the University College London, UK. The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) is a multi-investigator centre for […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Research project manager and Laboratory coordinator (rekrutacja zakończona)

Warszawa, Masovian valid for 21 days until: 10 Mar 2022 contract of employment full-time manager / supervisor Your responsibilities Decision-making regarding current R&D operations Handling grants run by the group leader Coordination of regular events agenda (seminars, reading meetings, invited papers) Assist the group & PI with any language barriers and support foreigners on their […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Research Assistant in Bioinformatics (rekrutacja zakończona)

We offer a position for a Research Assistant in Bioinformatics with a focus on the analysis of high-throughput single-cell transcriptomics/ epigenomics data and developing new analytical and scalable computational tools thereof. The candidate should have a background in math and computer sciences. No medical or genomics background is required, just inclination to acquire such knowledge […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Senior Technical specialist in Physics, Optics (rekrutacja zakończona)

ICTER is looking for candidates with a PhD degree experienced in physics, optics and photonics, and biomedical engineering data analysis. Candidates should be interested in translational research and the development of new therapies to cure blindness or other diseases. The PhD scholar will have a direct impact on lab development and its success in publishing […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Junior Technical Specialist in Optics, Biophysics (rekrutacja zakończona)

ICTER is looking for candidates with a Master degree experienced in physics, optics and photonics, and biomedical engineering data analysis. Candidates should be interested in translational research and the development of new therapies to cure blindness or other diseases. The PhD scholar will have a direct impact on lab development and its success in publishing […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Photonics Engineer (rekrutacja zakończona)

The IDoc Laboratory seeks a Photonics Engineer with experience in optical system design, construction, and testing, preferably in advanced optical coherence tomography (OCT) systems and applications in ophthalmology. In addition, practical skills in software prototyping and data/image processing and analysis algorithm development using LabView, MATLAB, Python are desirable. The Photonics Engineer will have a direct […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Digital Signal Processing/Software Engineer (rekrutacja zakończona)

The IDoc Laboratory seeks a Digital Signal Processing / Software Engineer with intensive programming / data processing experience in C++ / C# / Matlab / Python / Labview / etc. and in software development tools and libraries, such as OpenCV, Visual Studio, STL, Caffe (or other deep learning libraries), CUDA, OpenCL, ITK, VTK, preferably in […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zostań kandydatem

Obecnie w starzejących się populacjach wzrasta liczba osób cierpiących na różne dysfunkcje wzroku, nierzadko prowadzące do ślepoty. Do istotnych przyczyn upośledzenia wzroku należą: zaćma, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), jaskra i retinopatia cukrzycowa. Wczesna diagnoza i leczenie są niezbędne, aby zminimalizować niszczące i nieodwracalne skutki tych chorób.

Jest to główny cel Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER) – nowego ośrodka naukowego utworzonego przez prof. dr hab. Macieja Wojtkowskiego, laureata programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (IRAP) realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.

Apply now