Laboratorium Biologii Oka

Kierownik Zespołu: dr Andrzej Foik

OBI Lab stosuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki i wirusowych technik znakowania, aby opracować nowe terapie wirusowe służące do przywrócenia zdolności przetwarzania sygnału wzrokowego w chorej siatkówce. Używamy elektrofizjologii in vivo i in vitro do badania systemu lokalnej i między-strukturalnej komunikacji między różnymi populacjami neuronów w strukturach drogi wzrokowej odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji wzrokowych oraz do badania w jaki sposób choroba zmienia funkcjonowanie układu wzrokowego, a także do testowania efektów terapii. Wykorzystujemy nowe strategie technologiczne i programowanie komputerowe w celu wsparcia naszych wysiłków, aby przywrócenie wzroku stało się możliwe.

Kontakt:
Adres OBi: Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 343 32 04
Lider Grupy: afoik@ichf.edu.pl
Koordynator Zespołu: aposluszny@ichf.edu.pl

Publikacje