dr Katarzyna Kordecka

Tytuł naukowy:

Stopień doktora, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Zapisy elektrofizjologiczne in vivo

Opis

Technik w grupie Biologii Oka, pomaga w prowadzeniu doświadczeń, szczególnie odpowiada za pomoc w rejestracjach elektrofizjologicznych in vivo.