inż. Karolina Saran

Tytuł naukowy:

Tytuł inżyniera biotechnologii, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Specjalista techniczny

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i genetyka

Opis

Uzyskała tytuł inżyniera biotechnologii na Politechnice Warszawskiej. Jej praca magisterska dotyczyła analizy wybranych szczepów Pseudomonas aeruginosa pod kątem ich zdolności do naturalnych kompetencji. Pracę licencjacką realizowała w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W International Centre for Translational Eye Research realizuje pracę magisterską skupiającą się na utrzymaniu stabilnych linii komórkowych do produkcji zmodyfikowanego wirusa wścieklizny.