Anna Galińska

Tytuł naukowy:

Magister Biologii Eksperymentalnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa; Magister Biotechnologii Chemicznej, Politechnika Warszawska, Warszawa

Stanowisko:

Doktorantka

Obszary badawcze:

biologia molekularna i genetyka

Opis

Doktorantka, prowadzi badania w zakresie biologii molekularnej i genetyki.