dr Anna Posłuszny

Tytuł naukowy:

Dr, Uniwersytet Łódzki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Neuronal System

Jej naukowe zainteresowania skupiają się na mechanizmach funkcjonowania układu nerwowego. Pracę magisterską w dziedzinie biologii obroniła na Uniwersytecie Gdańskim. Studia doktorskie w dziedzinie neurofizjologii wykonywała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie pracowała jako postdok w Laboratorium Plastyczności i Laboratorium Neurobiologii Widzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.