Anna Zajfert

Stanowisko:

Lekarz weterynarii

Obszary badawcze:

Zdrowie i pielęgnacja zwierząt

Opis

Lekarz weterynarii – czuwa nad stanem zdrowia naszych zwierząt, pełni również rolę doradczą w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków utrzymywania zwierząt.