Marta Nowak

Stanowisko:

Opiekun zwierząt

Obszary badawcze:

Animals

Opis

Opiekun zwierząt – sprawuje codzienną opiekę nad zwierzętami.