dr Humberto Fernandes

Tytuł naukowy:

Doktorat w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademia Nauk, Poznań, Polska

Stanowisko:

Lider Grupy ISB

Obszary badawcze:

Mechanizmy warunkujące funkcjonowanie komórek w warunkach zdrowia i choroby na poziomie atomowym i molekularnym

Dr Humberto Fernandes ukończył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w Pracowni Mariusza Jaskólskiego, gdzie szkolił się w zakresie krystalografii rentgenowskiej. Następnie podjął pracę podoktorancką u Amira Khana (Trinity College Dublin, Irlandia), a potem u Stephena Curry’ego (Imperial College London, Wielka Brytania), rozszerzając i integrując krystalografię z innymi technikami strukturalnymi i biofizycznymi. Po powrocie do Polski jako pół-niezależny badacz w laboratorium Matthiasa Bochtlera (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Polska), kontynuował wykorzystanie biologii strukturalnej i rozwinął projekt oparty na sekwencjonowaniu DNA. Kierował dwoma grantami naukowymi jako kierownik grantu, był promotorem dwóch prac magisterskich i opublikował osiemnaście recenzowanych prac (zbierających łącznie ponad 700 cytowań). We wrześniu 2020 roku rozpoczął karierę jako lider grupy w ICTER. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów, które kontrolują funkcjonowanie zdrowych i chorych komórek na poziomie atomowym i molekularnym.

Inicjatywy naukowo-badawcze dr Humberto Fernandes:

1. 04/2023: Project coordinator of the iNEXT-discovery project “Structural elucidation of retinol binding protein 3 (RBP3) with different retinoids” (PID: 25721) supported by iNEXT-Discovery, project number 871037, funded by the Horizon 2020 program of the European Commission.

2. 04/2023: Project coordinator of the iNEXT-discovery project “Structural characterization by X-ray crystallography of mammalian RBP3” (PID: 25420) supported by iNEXTDiscovery, project number 871037, funded by the Horizon 2020 program of the European Commission.

3. 02/2023: Award of the Minister of Education and Science for significant achievements in scientific activities for the team of Prof. Prof. Matthias Bochtler.

4. 01/2023: Project coordinator for cryo-EM beamline access project “Structural studies of Retinol-binding protein 3” (Proposal 222017) under the provision of the Polish Ministry of Education and Science project: ‘‘Support for research and development with the use of research infrastructure of the National Synchrotron Radiation Centre SOLARIS’’ under contract no. 1/SOL/2021/2.

5. 10/2022: Project coordinator of the iNEXT-discovery project “Structural studies of Retinol-binding protein 3” (PID: 23732) supported by iNEXT-Discovery, project number 871037, funded by the Horizon 2020 program of the European Commission.

6. 09/2022: Project coordinator of the iNEXT-discovery project “A protein structural biology approach to understanding morphological changes in photoreceptor outer segment after light activation: a closer look at PDE6” (PID: 22852) supported by iNEXTDiscovery, project number 871037, funded by the Horizon 2020 program of the European Commission.

7. 03/2022: Project coordinator of the iNEXT-discovery project “Retinol-binding protein 3 (RBP3): ligand binding, cooperativity, and conformational changes” (PID: 17551) supported by iNEXT-Discovery, project number 871037, funded by the Horizon 2020 program of the European Commission.

8. 02/2016 to 01/2020: Project manager and Principal investigator of the OPUS9 project “Non-catalytic domains of the RNA-guided DNA methyltransferase DRM2” from the National Science Centre Poland (NCN) (grant agreement 2015/17/B/NZ1/00861) (Budget 907200.0 PLN)

9. 10/2013 to 12/2015: Project manager and Principal investigator of the HOMING PLUS project “Plant-specific methyltransferase DNA structures” from Foundation for Polish Science (FNP) (grant agreement HOMING PLUS/2013-7/5) (Budget 327800.0 PLN)

10. 03/2015: Project coordinator of the BioStruct-X project “Non-catalytic domains of the RNA-guide DNA metyltransferase DRM2” (No. 9586) from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under BioStruct-X (grant agreement N°283570)

11. 11/2007 to 11/2009: Principal researcher in the research project “Structural and biochemical studies of plant PR-10 proteins from different sources” (No. N N204 2584 33) sponsored by the Ministry of Science and Higher Education (Budget 40000.0 PLN)

12. 08/2007: RCSB PDB Poster prize awarded at 24th European Crystallographic Meeting ECM24

13. 12/2004 to 11/2007: Marie Curie Host Fellowship for Early Research Training of the EU

14. 11/2003 to 10/2004: Initiation to investigation scholarship from the project POCTI/BME/47604/2002, on the Fundação para a Ciência e Tecnologia program: “Structural studies on the proteasome maturation factor (Ump1p) and its complex with proteasome precursors”

15. 03/2002 to 08/2002: Initiation to investigation scholarship from the project POCTI/32621/BME/2000, on the Fundação para a Ciência e Tecnologia program: “The 20S and 26S proteasome assembly pathway in Saccharomyces cerevisiae”.