Zespół Zintegrowanej Biologii Strukturalnej

Kierownik Zespołu: dr Humberto Fernandes

Badania w Grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (ISB) mają na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności udziału białek szlaku fototransdukcji i cyklu widzenia, zarówno na poziomie atomowym i molekularnym, przy użyciu technik biologii strukturalnej i innych metod biofizycznych.
Oko odbiera światło za pośrednictwem fotonów wychwyconych przez białka opsyny z chromoforem (fotoizomeryzacja 11-cis do all-trans-retinal) co inicjuje oba szlaki. W fototransdukcji wzrokowej szereg złożonych reakcji prowadzi do percepcji przez mózg bodźca poprzez kaskadę sygnałów, która ostatecznie obniża poziom wewnątrzkomórkowego cGMP, który jest później uzupełniany. Seria reakcji enzymatycznych i transport przez różne komórki przywraca w cyklu wzrokowym 11-cis-retinal z jego formy all-trans. W ten sposób fotoreceptory natychmiast reagują, aby przywrócić stan opsyny z chromoforem siatkówkowym 11-cis retinal i homeostazą komórkową, umożliwiając otrzymanie nowego bodźca.
Wiele z zaangażowanych w proces widzenia białek jest związanych z chorobami wzroku i same w sobie są potencjalnymi celami leków. Niektóre z tych białek mogą być badane w terapii celowanej. Naszym ostatecznym zamysłem jest pomoc w opracowaniu środków terapeutycznych do leczenia zaburzeń wzroku i pomoc w zapobieganiu lub przynajmniej opóźnianiu wystąpienia chorób oczu.

Kontakt:
Adres ISB: Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Lider grupy: hfernandes@ichf.edu.pl
Koordynator Zespołu: jkrwawicz@ichf.edu.pl

At present there is no relevant research