dr Piotr Ciąćka

Tytuł naukowy:

Doktorat z Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Biophotonics

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-0553-8729
Opis

Młody doktor w dziedzinie biofotoniki, projektuje i buduje nowatorski chirurgiczny mikroskop okulistyczny zintegrowany z systemem OCT i narzędziami w platformę do śródoperacyjnego okulistycznego obrazowania mikrochirurgii przedniego i tylnego odcinka oka.