mgr Piotr Węgrzyn

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

pełnopolowa tomografia optyczna z detekcją fourierowską, badania translacyjna, optyka obliczeniowa, optyka fizyczna

Researcher's ORCID Id: 0000-0002-3269-6722

niewyczerpane żródło pomysłów, które z determinacją przekuwa w rzeczywistość. Obecnie doktorant w International Center for Translational Eye Research Center (ICTER) i na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracuje nad nową implementacją optycznej koherentnej tomografii (OCT) z wykorzystaniem ultraszybkich kamer i różnych scenariuszy modulacji światła. Jest absolwentem Universitat Politècnica de Catalunya w Barcelonie, gdzie przygotował pracę magisterską z optyki medycznej w grupie Turguta Durdurana w ICFO. W 2017 roku ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku fizyka.

W trakcie studiów brał udział w grantach finansowanych z FNP, NCN oraz Horyzont2020. Na podstawie swoich osiągnięć naukowych otrzymał stypendia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji La Pedrera w ramach „ICFO Summer Fellowship”. Doświadczenie i wiedzę z zakresu optyki i fotoniki zdobywał uczestnicząc w najważniejszych międzynarodowych konferencjach i szkołach letnich.