dr inż. Kamil Liżewski

Tytuł naukowy:

Doktor inżynier, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

Zastosowanie głębokiego uczenia w biomedycynie, Widzenie komputerowe, Uczenie maszynowe

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na połączeniu przetwarzania obrazów, algorytmów głębokiego uczenia i inżynierii oprogramowania w celu opracowania nowych lub ulepszenia istniejących nieinwazyjnych metod obrazowania biomedycznego.