dr inż. Kamil Liżewski

Tytuł naukowy:

Doktor inżynier, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

Zastosowanie głębokiego uczenia w biomedycynie, Widzenie komputerowe, Uczenie maszynowe

Stopień doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Jego studia doktoranckie koncentrowały się na rozwoju nowych technik cyfrowej mikroskopii holograficznej i systemów mikrooptyki pomiarowej.

Po uzyskaniu stopnia doktora współpracował z różnymi firmami komercyjnymi: Kongsberg Automotive, Difrotec. Wcześniej pracował jako analityk danych w Transition Technologies S.A., gdzie zdobył doświadczenie w obszarach uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.

W ICTER łączy uczenie głębokie, doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i wiedzę z zakresu fotoniki w celu opracowania nowych lub ulepszenia istniejących nieinwazyjnych metod obrazowania biomedycznego.