mgr Saeed Samaei

Tytuł naukowy:

Doktorant, Polska Akademia Nauk

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Optyka Biomedyczna

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-9399-1840
Opis

Doktorant w zakresie inżynierii biomedycznej w Szkole Doktorskiej Informatyki i Technologii Biomedycznych Polskiej Akademii Nauk.

Główne zainteresowania badawcze to rozwijanie optycznych instrumentów i metodologii niezbędnych do oceny optycznych i dynamicznych właściwości tkanek biologicznych, takich jak spektroskopia korelacji rozproszonej oraz interferometryczna spektroskopia w bliskiej podczerwieni.

Profil na LinkedIn: linkedin.com/in/saeed-samaei-956077131