dr inż. Marta Mikuła-Zdańkowska

Tytuł naukowy:

Stopień doktora w 2021 roku na Politechnice Warszawskiej

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

interferometria, cyfrowa mikroskopia holograficzna, metrologia optyczna, biofotonika

Dr Mikuła-Zdańkowska ukończyła studia licencjackie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, specjalista – Optyka okularowa i optometria), a w 2012 roku ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej (Inżynieria Fotoniczna).

Rozprawa doktorska dr Mikuły-Zdańkowskiej poświęcona była cyfrowej mikroskopii holograficznej do rekonstrukcji kształtu mikroobiektów optycznych. Celem badań prowadzonych w ramach jej rozprawy było opracowanie nowych rozwiązań i metod pomiarowych w mikroskopii holograficznej pozwalających przezwyciężyć podstawowe ograniczenia tej techniki.

Do zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki dr Mikuła-Zdańkowska dołączyła w grudniu 2022 na pozycję postdoktorantki w ramach projektu NCN DAINA. W ICTER poszerza swoją wiedzę i łączy swoje doświadczenie w zakresie optometrii i fotoniki rozwijając metodę OCT.