dr Dawid Borycki

Tytuł naukowy:

Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Stanowisko:

post-doc

Obszary badawcze:

Optyka statystyczna i dyfuzyjna, rozwój oprogramowania, inżynieria biomedyczna

Dr inż. Dawid Borycki specjalizuje się w optyce biomedycznej, optyce statystycznej i inżynierii oprogramowania. Dawid ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (magisterium w 2007 r., doktorat w 2011 r.). W 2022 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest współautorem ponad 25 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach, takich jak Optica, Scientific Reports, Biomedical Express, Optics Express i Optics Letters. Posiada również dwa patenty wydane przez amerykański urząd patentowy. Ponadto opublikował 11 książek i ponad 60 artykułów na temat programowania, technologii chmurowych i uczenia maszynowego.

Dawid ma ponad 14-letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju. Specjalizuje się w dziedzinie inżynierii biomedycznej, w szczególności w obrazowaniu biomedycznym. Realizował projekty naukowe w różnych instytucjach naukowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kalifornijski w Davis, Polska Akademia Nauk). Ponadto pełnił funkcję konsultanta w różnych firmach komercyjnych: Canon, Optopol Technology, Optina Diagnostics.

Jego najwybitniejszym osiągnięciem naukowym jest stworzenie nowych metod optycznych wykorzystujących interferometrię światła. Pierwsza z nich, interferometryczna spektroskopia w bliskiej podczerwieni (iNIRS), służy do nieinwazyjnego wykrywania mózgu. Druga, tomografia optyczna STOC-T służy do ultraszybkiego obrazowania ludzkiej siatkówki w rozdzielczości komórkowej.

W ICTER Dawid opracował algorytmy obliczeniowe dla STOC-T.

dr Karol Karnowski

Tytuł naukowy:

Doktor biofizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stanowisko:

Lider projektu i starszy badacz

Obszary badawcze:

obrazowanie optyczne, optyka obrazowania, biofotonika, przedni odcinek oka ludzkiego, polaryzacja, biomechanika, mikroskopia, sondy światłowodowe

Lider projektu i starszy badacz w dziedzinie biomedycznych zastosowań fotoniki, opracowuje nowe narzędzia i metody służące do: wzmocnienia kontrastu obrazowego, dedykowanych badań przesiewowych lub diagnostycznych różnych patologii, a także ogólnych badań próbek biologicznych.

Obecnie skupia się na wzmocnieniu wolumetrycznego obrazowania optycznego przez różne źródła kontrastu (ruch, polaryzacja, mechanika). Pracuje również nad rozwojem miniaturowych, światłowodowych sond obrazowych dla różnych technik obrazowania.

dr Katarzyna Komar

Tytuł naukowy:

Doktor, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych

Stanowisko:

Starszy badacz

Obszary badawcze:

Widzenie dwufotonowe, psychofizyka wzrokowa, obrazowanie oka, optyka nieliniowa, spektroskopia laserowa

Scopus Profile: 12241788500
Researcher's ORCID Id: 0000-0003-0229-3735

Bada widzenie dwufotonowe, czyli zjawisko percepcji impulsowych laserów bliskiej podczerwieni dzięki dwufotonowej absorpcji w pigmentach wzrokowych. Skupia się na opracowaniu układów optycznych i metod psychofizycznego testowania tego nowo odkrytego sposobu percepcji światła oraz na integracji tych metod z okulistycznymi systemami obrazowania.