dr Katarzyna Komar

Tytuł naukowy:

Doktor, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych

Stanowisko:

Starszy badacz

Obszary badawcze:

Widzenie dwufotonowe, psychofizyka wzrokowa, obrazowanie oka, optyka nieliniowa, spektroskopia laserowa

Scopus Profile: 12241788500
Researcher's ORCID Id: 0000-0003-0229-3735

Bada widzenie dwufotonowe, czyli zjawisko percepcji impulsowych laserów bliskiej podczerwieni dzięki dwufotonowej absorpcji w pigmentach wzrokowych. Skupia się na opracowaniu układów optycznych i metod psychofizycznego testowania tego nowo odkrytego sposobu percepcji światła oraz na integracji tych metod z okulistycznymi systemami obrazowania.

dr Dawid Borycki

Tytuł naukowy:

Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Stanowisko:

post-doc

Obszary badawcze:

Biomedycyna, Optyka statystyczna, Rozwój oprogramowania, Inżynieria biomedyczna

Opis

Specjalizuje się w biomedycynie, optyce statystycznej oraz rozwoju i inżynierii oprogramowania.

dr Karol Karnowski

Tytuł naukowy:

Doktor biofizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stanowisko:

Lider projektu i starszy badacz

Obszary badawcze:

obrazowanie optyczne, optyka obrazowania, biofotonika, przedni odcinek oka ludzkiego, polaryzacja, biomechanika, mikroskopia, sondy światłowodowe

Opis

Lider projektu i starszy badacz w dziedzinie biomedycznych zastosowań fotoniki, opracowuje nowe narzędzia i metody służące do: wzmocnienia kontrastu obrazowego, dedykowanych badań przesiewowych lub diagnostycznych różnych patologii, a także ogólnych badań próbek biologicznych.

Obecnie skupia się na wzmocnieniu wolumetrycznego obrazowania optycznego przez różne źródła kontrastu (ruch, polaryzacja, mechanika). Pracuje również nad rozwojem miniaturowych, światłowodowych sond obrazowych dla różnych technik obrazowania.