dr Magdalena Pieczyńska-Kovács

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor Genetyki Mikrobiologicznej, Wageningen University, Holandia

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Uzyskała tytuł magistra nauk biomedycznych, specjalizacja genetyka człowieka na Uniwersytecie St’ George’s w Londynie. Przed rozpoczęciem doktoratu była aktywnie zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych podczas pracy w Brighton & Sussex Medical Research Centre. Ukończyła dwa doktoraty, jeden z wyróżnieniem (summa cum laude) na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wageningen. Swoje badania kontynuowała w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Delft oraz w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była liderem zespołu w ramach laboratorium sekwencjonowania w Instytucie Genetyki PAN, gdzie pełniła obowiązki kierownika zespołu, laboratorium i zdobytego grantu krajowego. Do tej pory kierowała czterema grantami naukowymi jako PI na poziomie krajowym (w Polsce i Holandii), była współpromotorem kilku prac magisterskich i jednego projektu doktorskiego oraz publikowała w uznanych czasopismach naukowych. Jest recenzentem grantów dla Science and Innovation Consultancy UK.

Posiada ponad dwanaście lat doświadczenia w kierowaniu ludżmi i projektami zdobytego w międzynarodowym środowisku. Posiada doświadczenie w nanotechnologii, oczyszczaniu i analizie białek, genetyce adaptacji oraz technikach biologii molekularnej i komórkowej.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na odkrywaniu procesów związanych z interakcjami międzykomórkowymi oraz uwarunkowaniach genetycznych ułatwiających takie zdarzenia.