dr Damian Panas

Tytuł naukowy:

Dr Damian Panas jest absolwentem matematyki stosowanej Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obszary badawcze:

modelowanie matematyczne, uczenie maszynowe, biologia obliczeniowa oraz analizy danych wysokoprzepustowych

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-2181-2414

W latach 2017-2021 dr Panas był pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Informatyki Radiologicznej i Statystyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w latach 2021-2022 pracował jako bioinformatyk i analityk danych w Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Do głównych zadań dr Damiana Panasa w Zespole Genomiki Obliczeniowej, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty Technicznego w ICTER, należy tworzenie i wdrażanie nowych algorytmów obliczeniowych do zastosowania w wielowymiarowych analizach danych sekwencjonowania pojedynczych komórek oraz nadzór nad infrastrukturą obliczeniową.