14.03.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki

07.10.2021

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

07.10.2021

Narodowe Centrum Nauki, NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2011 r. w celu wspierania badań podstawowych w Polsce.