28.12.2023

„Wymyślić technologię to jedno, ale wprowadzić ją do praktyki to zupełnie inna sprawa. ICTER pozwala spotkać się obu tym światom”, czyli wywiad z dr Bartoszem Sikorskim, okulistą i wieloletnim współpracownikiem ICTER

Dwadzieścia lat przyjaźni dr Bartosza Sikorskiego z prof. Maciejem Wojtkowskim zaowocowało kilkoma wspólnymi projektami i patentami, które dzisiaj ułatwiają diagnostykę chorób oczu na całym świecie. Bez nich nie byłoby m.in. spektralnego OCT czy angiografii OCT, które zmieniły oblicze okulistyki. Ale ta ekscytująca przygoda trwa nadal! Obecnie wspólnie pracują nad widzeniem dwufotonowym, optoretinografią (badaniem funkcjonalnym siatkówki) i STOC (Spatio-Temporal OCT), które otwierają zupełnie nowe horyzonty.

Jak dzięki nowym metodom diagnostycznym można usprawnić współczesną okulistykę? Co to oznacza dla pacjentów, a szerzej: dla całego społeczeństwa? O tym dowiecie się z naszego wywiadu z dr Bartoszem Sikorskim, okulistą, chirurgiem witreo-retinalnym i wieloletnim współpracownikiem ICTER, ekspertem kliniczny w dziedzinie obrazowania oka.

Wywiad z dr Bartoszem Sikorskim, okulistą i wieloletnim współpracownikiem ICTER


––––––––––––––––––––––––––––––

Dr n. med. Bartosz L. Sikorski ukończył medycynę na NCU. Studiował również w ICL, University of Oxford i Harvard University. Jest członkiem European Board of Ophthalmology (Paryż) oraz członkiem Zespołu Optycznego Obrazowania Biomedycznego w Instytucie Fizyki UMK, który opracował i skomercjalizował technologię OCT Spectral-Domain. Dr Sikorski jest dyrektorem medycznym projektu wykrywania chorób siatkówki za pomocą sztucznej inteligencji.

Prof. Maciej Wojtkowski ukończył fizykę w NCU, gdzie następnie kierował Zespołem Optycznego Obrazowania Biomedycznego. Profesor Wojtkowski pracował również na Uniwersytecie Wiedeńskim i MIT. Wraz ze swoimi współpracownikami opracował pierwsze laboratoryjne konfiguracje OCT w domenie spektralnej i prototypy kliniczne, a także współkomercjalizował technologię. Obecnie jest dyrektorem ICTER oraz Zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Dr Anna Przybyło-Józefowicz jest odpowiedzialna za dopracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ICTER. Posiada 18-letnie doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym, gdzie rozwijała się jako dyplomata, menedżer, konsultant, tłumacz, pisarz i wykładowca uniwersytecki. Przeprowadziła wywiad z dr Bartoszem Sikorskim.

Dr Karol Karnowski ukończył fizykę (magister) i biofizykę (doktor) na Uniwersytecie NCUr. W latach 2015-2018 odbył staż podoktorski na University of Western Australia, gdzie do dziś pełni funkcję Adjunct Senior Lecturer. Od 2018 r. kieruje grupą projektową pracującą nad wykorzystaniem kontrastu polaryzacyjnego i miniaturowych sond obrazujących. Ponadto kierował grupą odpowiedzialną za zaprojektowanie prototypu klinicznego do wielopunktowej oceny biomechaniki rogówki. W ICTER jest starszym badaczem aktywnie zaangażowanym w działalność badawczą grup IDoc i POB oraz wspiera centrum jako fotograf PR. Nagrał i zmontował wideo z wywiadem.

Mgr Marcin Powęska jest biologiem, dziennikarzem popularnonaukowym, autorem licznych publikacji medycznych i redaktorem naukowym ICTER. Opracował tytuł i materiały do mediów społecznościowych dot. tego wywiadu.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (www.icter.pl) to centrum doskonałości działające w strukturze Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (https://ichf.edu.pl/) w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

––––––––––––––––––––––––––––––

Tomorrow by Scandinavianz

/ scandinavianz

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/3iH8rlX

Music promoted by Audio Library https://bit.ly/3LfmKcZ

––––––––––––––––––––––––––––––