19.10.2021

Naukowiec wizytujący z USA: prof. Robert Zawadzki

Prof. dr hab. Robert Zawadzki przybył do ICTER, aby zainicjować współpracę nad rozwojem i zastosowaniem nowej generacji systemów obrazowania oka. W szczególności, wraz z badaczami POB oraz głównym badaczem i naukowcami IDoc, prof. Zawadzki skupił się na budowie i testowaniu prototypu Full Field Swept Source Optical Coherence Tomography (FF-SS-OCT) do obrazowania siatkówki in vivo. Prof. Zawadzki jest profesorem nadzwyczajnym okulistyki i nauki o widzeniu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. We współpracy z prof. Edwardem N. Pugh Jr. stworzył wspólne urządzenie do obrazowania oka u myszy, „EyePod” w Tupper Hall na głównym kampusie UC Davis. Jeden z nowych testów funkcjonalnych siatkówki opracowanych w tym laboratorium, tzw. optoretinografia (ORG), koncentruje się na pomiarze sygnałów optycznych wywołanych światłem z fotoreceptorów za pomocą OCT.