mgr Luca Gessa

Tytuł naukowy:

Uniwersytet w Sassari Nauk Biologicznych, Włochy; Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Białka uczestniczące w cyklu widzenia

Luca Gessa ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Sassari w zakresie nauk biologicznych we Włoszech. Następnie ukończył studia magisterskie w zakresie nauk molekularnych na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii, z pracą: Characterization of an evolutionary conserved human methyltransferase. Wynik uzyskany podczas pracy magisterskiej zawarty jest w manuskrypcie opublikowanym w 2021 roku (doi: 10.1093/nar/gkab088).

W marcu 2021 roku dołączył do laboratorium Zintegrowanej Biologii Strukturalnej w ICTER. Jego badania skupiają się na strukturze i funkcjach białek zaangażowanych w cykl widzenia.