mgr inż. Chinjusha

Tytuł naukowy:

Mgr, Instytut Bioinformatyki i Biotechnologii Stosowanej, Bangalore, Indie

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Strategie analizy danych z sekwencjonowania pojedynczej komórki

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6789-3948

Chinjusha uzyskała tytuł inżyniera biotechnologii w 2016 r. w P A College of Engineering afiliowanym do Visvesvaraya Technological University, Mangalore, w Indiach oraz stopień magistra w 2019 r. w Institucie Bioinformatyki i Biotechnologii Stosowanej, w Bangalore, Indiach.

Po ukończeniu studiów Chinjusha brała udział w kilku projektach mających na celu m.in.: zrozumienie różnorodności neuroblastów oraz poprawę w działaniach podejmowanych w walce z malarią w Indiach, przy użyciu metod genomiki porównawczej (we współpracy z  Tata Institute for Genetics and Society).

Do najważniejszych dotychczasowych naukowych osiągnięć Chinjushy należą: artykuł naukowy opublikowany w Journal Frontiers in Genetics, Computational Genomics (doi: 10.3389/fgene.2020.565626) oraz Nagroda Dla Najlepszego Studenta Biotechnologii.

Rola Chinjushy w Zespole Genomiki Obliczeniowej polega na projektowaniu i stosowaniu strategii analiz danych genomicznych uzyskanych z pojedynczych komórek do zgłębiania mechanizmów chorób oka.