11.10.2021

Uniwersytet Kalifornijski, Irvine

Międzynarodowym partnerem naukowym ICTER jest Uniwersytet Kalifornijski w Irvine (UCI). Ściśle współpracujemy z UCI School of Medicine, a w szczególności z Centrum Badań nad Widzeniem w Instytucie Oka Gavina Herberta.

O UCI

Założony w 1965 roku, UCI jest najmłodszym członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Amerykańskich i jest w rankingu 10 najlepszych uniwersytetów publicznych w kraju według U.S. News & World Report. Kampus wydał trzech laureatów Nagrody Nobla i jest znany ze swoich osiągnięć akademickich, badań, innowacji i maskotki mrówkojada. Prowadzony przez kanclerza Howarda Gillmana, UCI ma ponad 37,000 studentów i oferuje 222 programy studiów. Znajduje się w jednej z najbezpieczniejszych i najbardziej energicznych ekonomicznie społeczności na świecie i jest drugim co do wielkości pracodawcą w Orange County, wnosząc 7 miliardów dolarów rocznie do lokalnej gospodarki i 8 miliardów dolarów w skali całego stanu. Źródło: https://www.uci.edu/.

O Centrum Badań nad Wzrokiem

Center for Translational Vision Research pełni rolę międzynarodowego lidera w rozwoju badań i wspieraniu badaczy zajmujących się naukami podstawowymi i translacyjnymi związanymi z widzeniem. Skupia wyjątkową wiedzę naukową z Uniwersytetu, Szkoły Medycznej i innych szkół oraz uzupełniających się programów badawczych w celu rozwijania współpracy, która koncentruje się na podstawowych odkryciach w badaniach nad widzeniem z potencjałem translacyjnym. Jest to ekscytujący czas dla Centrum, ponieważ rozpoczyna ono bardzo ambitny i ekscytujący program, który będzie wspierał badania nad widzeniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Obecny stan badań nad widzeniem jasno pokazuje, że zintegrowany nacisk łączący biologię strukturalną, genetykę, biochemię i farmakologię z podstawowymi badaniami funkcjonalnymi stworzy synergię skutkującą znacznie silniejszym programem niż każdy obszar badań mógłby osiągnąć sam. Dzięki odpowiedniemu finansowaniu i infrastrukturze oraz skupieniu się na kluczowych obszarach z dopasowanymi misjami, pracownicy wierzą, że to wybitne Centrum będzie rozkwitać jako jedna z wiodących organizacji badań nad widzeniem w USA i będzie konkurencyjne na całym świecie. Wraz z badaniami klinicznymi, naukowcy z Centrum pozostają niezwykle entuzjastycznie nastawieni do prowadzenia tego innowacyjnego programowego przedsięwzięcia we współpracy z systemem Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Podejście

Centrum Badań nad Widzeniem mających przełożenie na praktyczne zastosowania będzie poświęcone maksymalizacji możliwości nauk podstawowych, w szczególności chemii i biologii widzenia, w celu stworzenia podstaw do zrozumienia zasad rządzących ludzką percepcją wzrokową. Działania Centrum będą prowadzone na przecięciu najnowszych badań z dziedziny chemii, fizyki, optyki, biologii strukturalnej i innowacyjnej genomiki/diagnostyki. Integracja tych dyscyplin umożliwi Centrum nie tylko optymalizację tych subdyscyplin w odniesieniu do badań nad widzeniem, ale także będzie służyć jako model eksploracji w innych ważnych obszarach nowoczesnej biochemii i medycyny zorientowanej na choroby. Ostatecznie, postępy w podstawowych badaniach nad widzeniem i farmakologii doprowadzą do innowacyjnych terapii dla milionów ludzi pozbawionych wzroku lub zbliżających się do ślepoty.

Misja

Centrum będzie wspierać trzy główne cele:
– Dokonać znaczących postępów w zrozumieniu chemii i biologii widzenia.
– Opracowanie nowych farmakologicznych metod leczenia powszechnych chorób powodujących ślepotę.
– Promowanie wybitnych wykładowców do krajowych i regionalnych grantów badawczych i rozszerzenie ich możliwości rozwoju kariery.

Wizja

Wizja Center for Translational Vision Research to bycie wiodącym krajowym i międzynarodowym centrum w dziedzinie badań związanych z widzeniem, edukacji, biochemii klinicznej i medycyny zorientowanej na choroby.

Źródło i więcej informacji: https://faculty.sites.uci.edu/ctvr/.