05.12.2023

Odkrywanie nowych horyzontów badań nad okiem: podsumowanie Konferencji CRATER 2023

CRATER 2023 to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie przygotowane przez ICTER jako miejsce wymiany pomysłów, rozpowszechniania wyników badań i eksploracji najnowszych osiągnięć związanych z najważniejszym z naszych zmysłów: wzrokiem.

Naukowcy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER) od 2019 roku pracują nad przełomowymi technologiami obrazowania i diagnostyki chorób oczu, ułatwiając procedury ratowania lub przywracania wzroku. Badania mają charakter interdyscyplinarny i obejmują takie dziedziny, jak biologia, chemia, fizyka i informatyka. Podsumowanie pierwszego okresu działalności ICTER, była konferencja CRATER – , Conference on Recent Advances in Translational Eye Research 2023 –  która odbyła się w sercu Warszawy, w Centrum Nauki Kopernik, w dniach 7-8 września 2023 roku. Na realizację wydarzenia uzyskano grant w wysokości 320 000 PLN w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Candela, której działalność statutowa skupia się na wspieraniu rozwoju optyki i fotoniki w Polsce.

Celem konferencji było złączenie w jednym miejscu ekspertów z różnych dziedzin zajmujących się procesem widzenia i umożliwienie im wymiany myśli naukowej, a także stworzenie pomostu między światem naukowym a przemysłem. Konferencja skupiła się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie badań nad wzrokiem, a także nowych technologiach i narzędziach diagnostycznych oraz sposobach leczenia schorzeń oczu. Zakres podejmowanych tematów był szeroki i obejmował m.in. optogenetykę, tomografię optyczną OCT, obrazowanie dwufotonowe, biologię strukturalną, biooinformatykę, elektrofizjologię oraz medyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe i deep learning).

Niezwykli goście i niezwykłe rozmowy na CRATER 2023

Konferencję zainaugurowała Anna Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Podczas CRATER 2023 odbyło się wiele interesujących prezentacji, w których eksperci z różnych specjalizacji podzielili się swoją wiedzą. Konferencję swoją obecnością uświetniły takie nazwiska, jak Pablo Artal, Chris Dainty, Francesca Fanelli, Arie Gruzman, Alison Hardcastle, Karl-Wilhelm Koch, Serge Picaud i Olaf Strauss. Podjęto tematy dotyczące m.in. funkcji nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), możliwości przywracania wzroku, procesu starzenia się komórek w naczyniach siatkówki czy mechanizmów zaniku geograficznego (GA), zaawansowanego stadium suchej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Równoległe sesje zajmowały się m.in. modelowaniem dziedzicznych chorób siatkówki, przetwarzaniem informacji wzrokowej, ochroną komórek światłoczułych (czopków i pręcików) oraz potencjalnym wykorzystaniem modulatorów konformacyjnych rodopsyny. Wszystkie te prezentacje oferowały obszerny przegląd najnowszych osiągnieć w dziedzinie badań nad wzrokiem.

Podczas CRATER 2023 przyznano nagrody za najlepsze zaprezentowane plakaty, zawierające opisy badań naukowych. Lynn Kandakji, reprezentująca UCL Institute of Ophthalmology, została uhonorowana za swój plakat pt. „Subclinical Keratoconus Detection using Deep Learning on Raw Anterior-Segment Optical Coherence Tomography Imaging”. Wyróżnienie otrzymał również Wiktor Kulesza z ICTER za plakat zatytułowany „Hemodynamics Monitoring in Mouse Retinal Vessels via Ultrafast Volumetric Spatio-Temporal Optical Coherence Tomography (STOC-T) Imaging”.

Sukces niejedno ma imię

Konferencja dała niezwykłą szansę osobom spoza środowiska zajmującego się badaniami oka na zdobycie zwięzłego i zrozumiałego przeglądu osiągnięć naukowych ICTER. Łukasz Kornaszewski, Zastępca Dyrektora ds. Własności Intelektualnej w ICTER, powiedział:

Nasi partnerzy przemysłowi mieli okazję zobaczyć nas w naturalnym środowisku. Wydarzenie to stanowiło nietypowy i bardzo efektywny sposób, by osoby niespecjalizujące się w temacie zrozumiały głębię naszego dorobku naukowego. Przygotowaliśmy informacyjne i zwięzłe treści, co uczyniło je dostępnymi dla szerszej publiczności.

Patrząc na to wydarzenie z jeszcze innej perspektywy i analizując wpływ konferencji CRATER poprzez soczewkę medycyny , Piotr Chaniecki, Doradca Zarządu ICTER ds. Okulistyki, podzielił się swoimi spostrzeżeniami:

Tegoroczna konferencja CRATER była jak kompas, który wskazał kierunek rozwoju światowej okulistyki. Niesamowicie interesujące wykłady i sesje plakatowe ukazały, w jaki sposób nowe technologie pomogą pacjentom w utrzymaniu oka w dobrym zdrowiu. W niedalekiej przyszłości okuliści prawdopodobnie będą dysponować potężnymi narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Dla mnie osobiście ogromna wartość polega na zapoznaniu się z technologiami, które przyspieszą diagnozowanie pewnych chorób, dając pacjentom szansę na powrót do zdrowia.

Maciej Wojtkowski, dyrektor ICTER, podkreślił wagę konferencji:

CRATER stanowił ważną okazję dla ICTER do skonfrontowania się z globalną społecznością wiedzy w dziedzinie badań nad okiem. Dzięki konferencji wiemy, w jakim punkcie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Ta wymiana wiedzy pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia i kontaktów, które zaowocują w przyszłości.

Coś więcej niż zwykła konferencja

Sukces CRATER 2023 można również zmierzyć w liczbach. W wydarzeniu wzięło udział 168 osób, które reprezentowały różnorodne środowiska i organizacje Sondaż przeprowadzony po konferencji wykazał, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni z CRATER 2023. Gdy zostali poproszeni o ocenę konferencji, ponad 60% respondentów oceniło ją na pełne 10 punktów na 10 możliwych.

CRATER 2023 było czymś więcej niż zwyczajną konferencją; było celebracją nieustannego dążenia do postępu nauki i technologii w dziedzinie badań nad wzrokiem.

W czasie trwania konferencji zostały zarejestrowane dwa filmy zawierające wypowiedzi uczestników na temat przyszłości badań oraz na temat samego wydarzenia. Filmy te niewątpliwie oddają atmosferę wydarzenia. Linki do filmów poniżej:

Podsumowanie: https://www.youtube.com/watch?v=5o2ekqTSF1U&ab_channel=IChFPAN.

Wywiady:  https://www.youtube.com/watch?v=4BvXBZTGrsY&ab_channel=IChFPAN.

Szczegółowe informacje na temat CRATER znajdują się na stronie: https://crater.icter.pl/.

Tekst: Anna Przybyło-Józefowicz i Marcin Powęska.

Przegląd treści: Komitet Organizacyjny Konferencji CRATER.